Ժակ Ռանսիեր
Անգետ ուսուցիչը. Մտավոր ազատագրման հինգ դաս
/հայերեն թարգմանություն/

...կամ նոր հանրության ձեւավորման հայտ... 
Ժամանակակից Արվեստի Ինստիտուտը թարգմանել եւ հրատարակել է Ժակ Ռանսիերի «Անգետ Ուսուցիչը» գիրքը, այսպիսով փորձելով ձեւավորել մշակութային արտադրության եւ արվեստի տնտեսության զարգացմանն հետամուտ հանրություն: Նպատակը նույն հիմքի վրա մշակութային արդյունաբերության մեջ ներգրավված արտադրական ընկերության (կինոարտադրություն, գրահրատարակչություն եւ այլն) ստեղծումն է: